دانلود فیلم ظهور مرده شیطانی زیرنویس فارسی

ظهور مرده شیطانی
N/A /10 N/A Votes

دانلود فیلم Evil Dead Rise 2023 ظهور مرده شیطانی قانونی

داستانی پیچیده از دو خواهر بیگانه که با ظهور شیاطین تسخیر کننده گوشت، پیوند مجدد آنها کوتاه می شود و آنها را وارد یک نبرد اولیه برای بقا می کند، زیرا با کابوس وارترین نسخه خانواده که قابل تصور است روبرو می شوند.

دانلود