فیلم A Haunting in Venice

یک راز در ونیز
N/A /10 N/A Votes

دانلود فیلم A Haunting in Venice 2023 یک راز در ونیز قانونی

در ونیز پس از جنگ جهانی دوم، پوآرو که اکنون بازنشسته شده و در تبعید خود زندگی می کند، با اکراه در یک جلسه شرکت می کند. اما هنگامی که یکی از مهمانان به قتل می رسد، این به کارآگاه سابق بستگی دارد که یک بار دیگر قاتل را کشف کند.

دانلود